Zapisnik sa klarifikacionog sastanka sa korisnicima održanog 03.02.2011. u Sarajevu u zgradi Delegacije Evropske unije dostupan je za konsultacije u sekciji Dokumenti/Ostali korisni dokumenti programskog vebsajta. Dokument možete preuzeti ovde.