U sklopu priprema za 1. poziv za dostavljanje prjedloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Srbija – BiH 2014-2020, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH kao operativne strukture Programa i Zajednički tehnički sekretarijat Programa, organizovali su Radionicu za potencijalne aplikante.

Radionica za potencijalne aplikante održana je 19-20.04.2017.g. u Užicu, uz prisustvo 60 potencijalnih aplikanata – predstavnika različitih institucija, agencija, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica iz Srbije i BiH.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim pravilima vezanim za Prekogranični program ali i izradom matrice logičkog okvira u kontekstu programa prekogranične saradnje i njenom vezom sa aplikacionim formularom, upravljanja finansijama, iskazivanje prihvatljivih troškova u standardnom budžetskom obrascu, kao i načini evaluacije projekta

Prezentaciju sa radionice možete preuzeti ovde.

IMG_2277

IMG_2275

IMG_2273

IMG_2267

IMG_2266

IMG_2265

IMG_2261

IMG_2260

IMG_2259

IMG_2258

IMG_2284

IMG_2283

IMG_2281