У циљу обезбеђивања реализације Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, усвојена је вишегодишња одлука о финансирању Програма, која чини вишегодишњи програм рада за период  2021-2027.

Вишегодишњи Програм има за циљ промовисање добросуседских односа, унапређење друштвено-економског развоја прекограничног подручја Програма кроз друштвено и економско укључивање одређених група, посебно младих, и конкурентност туризма.

Приоритети одабрани за финансирање у Програму су млади, образовање и вештине, као и подстицање туризма и културног и природног наслеђа:

  • ТП5: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа

СЦ 2.1 Развијати и промовисати заједничке туристичке понуде засноване на културном и природном наслеђу

  • ТП6: Улагање у младе, образовање и вештине

СЦ 1.1 Побољшати активизам младих и друштвено-економско учешће младих

СЦ 1.2 Повећати запошљивост одређених група пружањем нових вештина

Максимални допринос Европске уније за спровођење Програма је 14,000,000 евра.

 

Програмски документ за ИПА Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина за финансијску перспективу 2021-2027

Вишегодишња одлука о финансирању Програма