U sklopu priprema za 1. poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Srbija – BiH 2014-2020, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH kao operativne strukture Programa i Zajednički tehnički sekretarijat Programa, organizovali su Radionicu za potencijalne aplikante.

Radionica za potencijalne aplikante održana je 17-18.05.2017.g. u Sarajevu, uz prisustvo preko 60 potencijalnih aplikanata – predstavnika različitih institucija, agencija, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica iz Srbije i BiH.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim pravilima vezanim za Prekogranični program ali i izradom matrice logičkog okvira u kontekstu programa prekogranične saradnje i njenom vezom sa aplikacionim formularom, upravljanja finansijama, iskazivanje prihvatljivih troškova u standardnom budžetskom obrascu, kao i načini evaluacije projekta

Prezentaciju sa radionice možete preuzeti ovde.

IMG_2304

IMG_2313

IMG_2314

IMG_2315

IMG_2320

IMG_2293

IMG_2295

IMG_2297

IMG_2300

IMG_2301