Operativne strukture Prekograničnog programa Srbija-Bosna i Hercegovina i Zajednički tehnički sekretarijat (ZTŠ) uz podršku Delegacija Evropske Unije u Srbiji i BiH organizuju Radionice za potencijalne aplikante u okviru III poziva IPA CBC SER-BIH.

Radionice će se održati:

16.01.2013. u Modriči (BiH)

17.01.2013. u Fojnici (BiH)

Radionice imaju za cilj da svim potencijalnim aplikantima koji su zainteresovani za apliciranje za sredstva iz IPA fondova a koji se sprovode preko programa prekogranične saradnje podignu kapacitete za pripremu predloga projekata. ZTŠ će na radionici predstaviti metodologiju upravljanja projektnim ciklusom (PCM), model pripreme i popunjavanja budžeta kao i sve druge aktivnosti neophodne za predaju projekata.

Pozivamo sve zainteresovane potencijalne aplikante da se prijave na sledeću e-mail adresu imarkovic@seio.gov.rs do 03.01.2013. godine sa naznakom za koju radionicu/lokaciju ste zainteresovani.  Svi prijavljeni će putem elektronske pošte dobiti detaljne informacije u vezi  sa tačnom lokacijom, satnicom kao i agendu radionice.

U slučaju odlaganja održavanja radionica (usled loših vremenskih prilika ili nekog drugog objektivnog razloga) svi prijavljeni će biti o tome blagovremeno obavešteni.