Operativne strukture Prekograničnog programa Srbija-Bosna i Hercegovina i Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS) uz podršku Delegacija Evropske Unije u Srbiji i BiH organizuju Radionicu za potencijalne aplikante u okviru III poziva IPA CBC SER-BIH.

Radionica će se održati 4. jula 2013 godine sa trajanjem od 10.30 do 15.45 časova u Loznici, Karadjordjeva 2 (Gradska kuća)

Radionica ima za cilj da svim potencijalnim aplikantima koji su zainteresovani za apliciranje za sredstva iz IPA fondova a koji se sprovode preko programa prekogranične saradnje podignu kapacitete za pripremu predloga projekata. ZTS će na radionici predstaviti specifičnosti III poziva u odnosu na predhodne, kao i metodologiju upravljanja projektnim ciklusom (PCM) sa posebnim osvrtom na  matricu logičkog okvira, relevantnost, efektivnost i izvodljivost projekta, održivost i budžet. Dnevni red možete naći ovde.

Pozivamo sve zainteresovane potencijalne aplikante da se prijave na sledeću e-mail adresu imarkovic@seio.gov.rs do 01.07.2013. godine.