Održan prvi trening o EU standardima za top menadžment specijalnih bolnica i hotela prekograničnog područja

Renomirani stručnjaci iz oblasti zdravstvenog, banjskog i wellness turizma su, na dvodnevnoj radionici na Zlatiboru 30.10 i 1.11.2013. godine, predstavili top menadzmentu bolnica i hotela iz Fojnice, Olova, Ilidze i Zlatiborkog okruga, standarde kvaliteta Europa Spa med i Europa Spa wellness i najnovije trendove u razvoju ponude i tražnje ovih proizvoda.

Prezentaciju standarda kvaliteta najznačajnije institucije koja predstavlja interese banja i spa centara na području Evrope, Evropske asocijacije banja (ESPA) sa oficijelnim sedištem u Briselu, imao je serifikovan trener ovog udruženja. Prisutni su dobili osnovne informacije u vezi sa oblastima i kriterijumima u procesu evaluacije za dobijanje EUROPESPA med serifikata, a koje se odnose na : prirodne lokalne lekovite supstance; infrastrukturu (lekove i terapiju); bazen za plivanje i deo sa saunom; upravljanje kvalitetom; zahtevima za prevenciju i medical wellness;

Drugi deo treninga se odnosio na prezentaciju putovanja radi zdravlja (motivacija, trendovi), razvoj i marketing usluga.

Izbor tema treninga je bio u skladu sa preporukama Studije o stanju i zajedničkom potencijalu zdravstvenog turizma u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina. Cross spa projekat će nastaviti sa edukacijama srednjeg menadžmenta i zaposlenih na izvršnim funkcijama u specijalnim bolnicama i hotelima.

Trening1 016