Na drugom sastanku Zajedničkog prekograničnog odbora u okviru projekta „Beekeeping-Activity for Future BAF“  koji je održan u Goraždu 29.11.2014. godine potpisan je Memorandum o saradnji u oblasti pčelarstva u prekograničnoj oblasti Republika Srbija – Bosna i Hercegovina. Memorandum je otvoren za sva zainteresovana udruženja u okviru ove oblasti u cilju poboljšanja i osavremenjivanja rada p?elarskih udruženja.

Takodjer je i razmatran predloženi Poslovnik o radu na koji su date neke primedbe koje su jednoglasno usvojene.

Raspravljano je takodje i o Akcionom planu za period 2014. – 2018.g. za koji su date konkretne smernice i predložene aktivnosti koje treba da se realizuju u pomenutom periodu.

Doneseni su zaključci da se za sledeći sastanak usaglasi tekst Pravilnika o radu kao i Akcionog plana za period 2014. – 2018. godina kako bi bili usvojeni, a Zajednički prekogranični odbor  Srbija – BiH u oblasti pčelarstvo mogao da funkcioniše sa svom potrebnom dokumentacijom.

100_0442 100_0450