Partnerske organizacije – Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR, u periodu 20-22. decembra 2013. godine u Hotelu „Park“ u Rumi, organizovale su seminar za 32 srednjoškolca, iz osam pograničnih opština i gradova u Bosni Hercegovini i Srbiji.

Cilj seminara u Rumi bio je da grupi od 32 učenika srednjih škola u BiH i Srbiji  omogući da prošire znanja i unaprede veštine stečene tokom prvog seminara organizovanog u Bijeljini u okviru projekta “Mladi – najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“. Tokom prethodnog seminara u Bijeljini, učenici/ce srednjih škola iz Bijeljine, Orašja, Gradačca, Doboj-Istoka, Rume, Indjije, Sremske Mitrovice i Stare Pazove učili su o ljudskim pravima, pravima nacionalnih manjima i mehanizmima za njihovu zaštitu, konceptima interkulturalizma i multikulturalizma, stereotipima i predrasudama, te nenasilnoj komunikaciji i mirnom rešavanju sporova.

Na seminaru u Rumi srednjoškoci razgovarali su o omladinskoj politici, aktivizmu i volonterizmu,  kako definisati probleme probleme u zajednici, te kako pokrenuti druge na aktivizam. Učesnici seminara su, takodje, imali priliku da saznaju rezultate istraživanja medju srednjoškolcima u BiH i Srbiji o efikasnosti mehanizama za unapredjenje položaja mladih u lokalnim zajednicama, koje je realizovano u periodu jul – oktobar 2013. godine. Posebna pažnja posvećena je pripremu lokalnih akcionih planova, uz podršku predavača i moderatora, koje će učesnici seminara impelmentirati u svojim lokalnim zajednicama tokom 2014. godine. Planovi kreirani na osnovu prethodno odabranih problema lokalne zajednice, će biti realizovani u saradnji sa Komisijama/Kancelarijama za mlade i vlastima u lokalnim zajednicama.

Sredstva za realizaciju projekta obezbjedila je Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – BiH.

Više informacija možete naći ovde

Foto galerija

Mladi o utiscima sa održanih seminara u Bijeljini i Rumi – Video: CenTriR i YouTube