U okviru plana realizacije projekta „Regija bezbedne hrane“ koji je finansiran od strane EU, startovala je treća, trodnevna obuka iz oblasti bezbjednosti hrane i prehrambenih proizvoda namjenjena prehrambenoj industriji. Prva obuka održana je u julu i bila je namjenjena potrošačima, druga je održana u septembru i bila je namjenjena ugostiteljima, a preostale dve obuke biće realizovane u krajem oktobra i početkom novembra i namjenjene su izvoznicima hrane i prehrambenih proizvoda i trgovcima. Obuke realizuje sertifikovana konsultantska kuća „Consact“. Obuke su besplatne za učesnike i treba da doprinesu podizanju nivoa znanja o bezbednosti hrane u svim oblastima proizvodnje i distribucije.

Link