Korisnici projekta: Opština Arilje, Srbija i Opština Istočni Stari Grad, Bosna i Hercegovina

Cilj projekta

Cilj projekta je ojačati saradnju medju farmerima iz četiri opštine i poboljšati uslove za uzgoj voća kroz formiranje eksperimentalnih plantaža i unapredjenje postojećih.

 

Aktivnosti

Atkivnosti projekta su inicirane na uvodnim predavanjima o intenzivnoj i ekološki neškodljivoj proizvodnji jagodičastog voća koje su održali stručnjaci. Stručnjaci su davali podršku uzgajivačima iz četiri opštine  koje su učestvovale u projektu – Arilje, Čajetina, Sokolac i Istočni  Stari Grad. Oni su obuhvatili teme u vezi sa modernim trendovima  u proizvodnji jagodičastog voća, sadnicama i najnovijim tehnologijama u formiranju eksperimentalnih plantaža.

Nakon ovih predavanja, farmeri su pripremili zamljište za eksperimentalne plantaže malina.  Projektni eksperti su odabrali 30 lokacija  u Srbiji  i Bosni  i Hercegovini sa najvećim potencijalom za uspešno formiranje eksperimentalnih plantaža maline.

Formiranje eksperimentalnih plantaža maline u Bosni i Hercegovini je završeno u aprilu 2011, uz korištenje sadnica Willamette. U Republici Srbiji, poboljšane su postojeće plantaže i korištene su za izvodjenje eksperimenta proizvodnje malina u poluzatvorenom  prostoru. Eksperti su redovno posećivali plantaže i savetovali uzgajivače o potrebnim merama i aktivnostima za buduću brigu o plantažama.

 

by