Pored Vodiča za ispunjavanje aplikacionog formulara, evo još nekoliko korisnih dokumenata koji vam mogu biti od pomoći prilikom popunjavanja aplikacije:

Pitanja i odgovore sa klarifikacionog sastanka održanog u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu u februaru 2011. na kome su korisnici grantova iz Prvog poziva na našem Programu postavljali pitanja vezana za implementaciju projekata, a predstavnici Delegacija i Operativnih struktura odgovarali, možete naći ovde.

Power Point prezentaciju sa info-dana u okviru Drugog poziva možete naći ovde.

Vodič za formulaciju budžeta možete naći ovde.

Priručnik za pisanje logičkog radnog okvira možete naći ovde.