U saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije, Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Delegacijama Evropske komisije u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, Zajednički tehnički sekretarijat za prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina održao je sedam radionica za potencijalne aplikante, kako u Srbiji tako i u Bosni i Hercegovini. U Srbiji su radionice bile održane u Valjevu, Loznici i Zlatiboru, a u Bosni i Hercegovini u Vlasenici, Vogošći, Tuzli i Rogatici. Na ovim info sesijama članovi ZTS-a učesnicima su predstavili dokumenta u okviru aplikacionog paketa za predaju projekatskih predloga u Prvom pozivu. Učesnici su imali priliku da sa članovima ZTS-a prodiskutuju o najvažnijim pitanjima koja se tiču ovog Programa, a naročito o aktuelnom Pozivu za predaju projekatskih prijedloga. Info sesije je posjetilo više od 500 učesnika.