Poštovani aplikanti,

Ispravka br.1 odnosi se na ažuriranje Aplikacionog Formulara (Aneks 1 Vodiča za aplikante) iz Verzije 1 u Verziju 2.

U prilogu ćete naći folder koji sadrži tri fajla:

1.  AF Alat za ispravku (transformacija iz Verzije 1 u Verziju 2),

2. Aneks A_ Aplikacioni Formular SRB-BiH_ Verzija 2 i

3. Kako da koristite alatku za ažuriranje AF  SRB-BiH.

Alatka će popraviti već preuzeti prvi Aplikacioni Formular (AF), a nova AF Verzija 2 je za one koji još nisu započeli popunjavanje AF.