У организацији Центра за социјалне иновације из Тузле, уз подршку партнерских организација Центра за подршку и инклузију ХЕЛП НЕТ – Београд и Каритаса Шабац, успешно је одржана уводна конференција пројекта под називом „Унапређење компетенција неформалних његоватеља и професионалаца у Републици Србији и Босни и Херцеговини.“ Конференција је окупила преко 120 представника социјалних, здравствених институција и невладиних организација из Тузланског кантона, као и партнерских организација из Србије.

Циљ конференције био је анализирати проблеме и изазове с којима се суочавају неформални његоватељи у Босни и Херцеговини и Србији, са посебним фокусом на Тузлански кантон и Мачвански округ. Посебна пажња посвећена је идентификацији могућности унапређења њиховог положаја унутар система социјалне и здравствене заштите.

Демографски и здравствени трендови указују на растућу потребу за дугорочном негом у Босни и Херцеговини. Учесници конференције сагласни су да неформални његоватељи играју кључну улогу у подршци старијим особама, младима са инвалидитетом и другима са хроничним болестима који нису у могућности самостално обављати свакодневне активности.

Неформална њега обухвата неплаћене услуге пружене у приватној сфери домаћинства, а неформални његоватељи су људи који пружају неплаћену његу особама с дуготрајним здравственим стањима или потребом за његом изван формалног запошљавања. Циљ ове неге је омогућити што бољи квалитет живота особа које нису у могућности самостално бринути о себи.

Пројектом су планиране различите активности како би се унапредио положај неформалних његоватеља у Тузланском кантону. Очекује се допринос развоју ванинституционалних одрживих социјалних и здравствених услуга, побољшање постојећих услуга за неформалне његоватеље и професионалце из система социјалне и здравствене заштите. Прекогранична размена, сарадња и синергија играће кључну улогу у повећању квалитета и ефикасности пружања услуга неге старијим особама и другима којима је потребна брига и њега.