24. и 25. фебруара 2022. године одржан је тренинг програм под називом „Обука иницијатива за увођење концепта нула отпада у локалним заједницама“, а у оквиру пројекта „Општине са нула отпада“.

Циљ тренинга био је ојачати капацитете локалних актера у области управљања отпадом и заштите животне средине у њиховим континуираним напорима да унапреде систем управљања отпадом применом стратегија и пракси за постизање нула отпада, те адекватним праћењем и извештавањем о успешности њихове имплементације.

Овај виртуелни догађај окупио је 178 учесника, а међу њима представнике јавних комуналних предузећа, јединица локалне самоуправе, оператера система, сакупљача отпада, социјалних предузећа, невладиних организација, зелених подузетника, академског сектора и других релевантних институција. Укупно 8 предавача и предавачица из Босне и Херцеговине и Србије поделило је своја знања и искуства са учесницима уз представљање низа примера добрих пракси који се темеље на принципима нула отпада с циљем мотивирања учесника да сличне иницијативе примене у својим локалним заједницама.

Едукативни део тренинг програма је отворила Шејла Махмутовић, председница Центра за енергију, околину и ресурсе – ЦЕНЕР 21 (Сарајево) и пројектни менађзер , представљајући сврху и циљеве пројекта, пројектне активности и концепт нула отпада на локалном нивоу као функционалан алат за унапређење друштвено – економског развоја.

Први дан тренинга је био предвиђен за упознавање учесника са техничким делом стратегија за постизање нула отпада на локалном нивоу кроз примјере најбољих доступних пракси и доказаних технологија из области.

Током другог дана тренинг програма предавачи су се фокусирали на представљање стратегија за подршку пословним моделима базираним на принципима нула отпада, примени економских потицаја, те комуникацијским методама за укључивање локалне заједнице у процес транзиције ка нула отпада.

Едукативни тренинг је закључен представљањем комуникацијских алата и стратегија за укључивање јавног мења локалне заједнице у процес увођења принципа нула отпада, те интерактивном радионицом током које су учесници заједно креирали комуникацијску стратегију за представљање локалних иницијатива.