У оквиру пројекта „Креирање и спровођење програма за одговор на потребе д‌јеце са пробмима у понашању „, 21. маја 2024. године реализована је четврта менторска посета Дневном боравку за децу са поремећајима у понашању у Старој Пазови.

Посети су присуствовали и партнери из Центра за социјални рад Бјељина, а циљ ове посете био је пружити подршку стручним радницима Дневног боравка у имплементацији програмских активности. Ова новоуспостављена услуга има за циљ унапређење квалитета живота деце са поремећајима у понашању кроз стручно вођене програме и активности.

Ова менторска посета представља важан корак ка јачању капацитета Дневног боравка и осигуравању континуиране подршке деци и њиховим породицама.