Centar za ravnomeran regionalni razvoj – CenTriR i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj objavili su treće izdanje biltena o dosadašnjoj realizaciji projekta „Mladi-najznačajnija snaga našeg regiona“, koji ove organizacije zajednički sprovode zahvaljujući donaciji Evropske unije. Svrha biltena je informisanje javnosti o aktuelnim dogadjajima i aktivnostima na projektu, kao i predstavljanje postignutih rezultata njegovom dosadašnjom realizacijom.

U ovom izdanju biltena možete pročitati više o realizovanim obukama u Rumi i Srebrenici za učenike srednjih škola u prekograničnoj regiji Srbija – Bosna i Hercegovina, povezivanju mladih sa obe strane granice, te kreiranju i realizaciji akcionih planova usmerenih ka rešavanju problema mladih u lokalnim zajednicama.

Bilten možete preuzeti na sledećem linku