Centar za ravnomeran regionalni razvoj – CenTriR je, u saradnji za partnerskom organizacijom Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, objavio prvi bilten o dosadašnjoj realizaciji projekta „Mladi-najznačajnija snaga našeg regiona“, koji ove dvije organizacije zajednički sprovode zahvaljujući donaciji Evropske unije. Svrha biltena je informisanje javnosti o aktuelnim dogadjajima i aktivnostima na projektu, kao i predstavljanje postignutih rezultata njegovom dosadašnjom realizacijom.

Bilten možete preuzezi na sljedećim linkovima:

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj

CenTriR