Из преосталих средстава опредељених  за Први позив за подношење предлога пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020, током јула 2019. године уговорено је пет нових пројекта. Пројекти имају за циљ унапређење одрживог планирања у области животне средине и подстицање биодиверзитета као и јачање културног идентитета програмског подручја.

На нашем сајту у категорији ‘’База пројеката’’ можете се детаљније информисати о уговореним пројектима.