English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Jačanje profesionalne edukacije odrsalih u ruralnim sredinama

Konferencija “Inovativna sredstva u borbi protiv socijalne isključenosti”

U Šapcu je 10. septembra 2014. godine u organizaciji Caritas-a Šabac, u okviru projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru Drugog poziva IPA prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina finansiranog iz predpristupnih IPA fondova, održana konferencija „Inovativna sredstva u borbi protiv socijalne  isključenosti“. Na konferenciji je učestvovalo oko

»

Studijska poseta Francuskoj

Od 09. do 14. juna 2014. Godine Caritas BK BiH I Caritas Šabac organizovali su studijsku posetu Francuskoj . Ova studijska poseta organizovana u okviru projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“ koji se realizuje u okviru Drugog poziva IPA prekograničnog programa Srbija – BiH, finansiranog od strane Evropske Unije. Učesnici studijske posete su

»

Inovativni alati za borbu protiv socijalne isključenosti – Zajednicka prekogranična konferencija Šabac

Zajednička konferencija će biti organizovana kao deo Srbija – Bosna i Hercegovina prekograničnog projekta „Jačanje profesionalne edukacije u ruralnim sredinama“. Fokus konferencije će biti na edukativno integrativnom procesu, kao delu globalne inkluzione strategije i prezentaciji novih razvojnih alata za smanjenje siromaštva u ruralnim područjima. Zajednička konferencija će biti organizovana u Šabcu 21.05.2014 godine u prostorijama

»

Zajednička studijska poseta za pčelare na području Šapca

U četvrtak 24.. i petak 25. aprila 2014. godine u organizaciji Caritas-a Šabac i Caritas-a BK BiH realizovana je prekogranična studijska poseta Šapcu za polaznike stručnih obuka iz Bosne i Hercegovine i Srbije iz oblasti poljoprivrede, u okviru projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“. Prvog dana posete gosti iz Bosne i Hercegovine imali

»

Dodela uverenja o stručnoj obuci u Ljuboviji

Caritas Šabac je tokom prethodnih pet meseci realizovao stručne obuke, koje je ukupno pohadjalo 120 polaznika u Šapcu i Ljuboviji, kao projektnu aktivnost projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“ koji se realizuje u okviru II poziva IPA prekograničnog programa Srbija – BiH, finansiranog od strane Evropske Unije iz pretpristupnih IPA fondova. Nakon završenih

»