English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Poziv za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru trećeg Poziva za dostavljanje predloga projekata

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuje poziv za angažovanje ocenjiva?a predloga projekata u okviru tre?eg Poziva za dostavljanje predloga projekata za slede?e programe finansirane kroz komponentu Prekograni?na saradnja (II komponenta) Instrumenta EU za pretpristupnu pomo? (IPA).
• Prekograni?ni program Hrvatska – Srbija
• Prekograni?ni program Srbija – Bosna i Hercegovina
• Prekograni?ni program Srbija – Crna Gora

Uslovi koje kandidati treba da ispune kao i rok i adresa na koju treba dostaviti prijavu nalaze se u dokumentu u prilogu.