English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Foto konkurs 2015 „Umetnost ulice bez granice“

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije otvara foto konkurs pod nazivom „Umetnost ulice bez granice“. Ovaj konkurs ima za temu fotografisanje uli?ne umetnosti (grafiti, information pills murali, hospital uli?ni plesa?i i muzi?ari, viagra 100mg cirkuski umetnici, pantomimi?ari, fakiri, itd) u razli?itim gradovima Srbije ili neke od susednih zemalja koje su obuhva?ene programima Prekograni?ne saradnje (Ma?arska, Rumunija, Bugarska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska). Uslovi konkursa:
– fotografije treba da imaju dimenzije duže stranice 3000 px (300 px/in), a ukoliko su napravljene mobilnim telefonom trebalo bi da budu u najve?oj mogu?oj rezoluciji (bez digitalnog zuma)

– fotografije se šalju na mejl adresu danevropskesaradnje@gmail.com do 6. septembra, do pono?i.

– fotografije koje nakon tehni?ke provere pro?u u slede?i krug konkursa, bi?e postavljene na stranici Kancelarije za evropske integracije, te ?e posetioci mo?i da „lajkuju“ svoje favorite

– fotografije ?e ocenjivati i rangirati stru?ni žiri (na ?elu sa Draganom Kujundži?em), dok ?e prvih 30 fotografija po broju „lajkova“ u?i u finalno žiriranje za glavnu nagradu konkursa

– uz poštovanje autorskih prava, najuspelije fotografije ?e biti upotrebljene za promociju programa Prekograni?ne saradnje

Nagrada za najbolju fotografiju je foto-aparat Sony Cyber-shot DSC-HX60B. Proglašenje pobednika bi?e 12. septembra. Programi prekograni?ne saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija u pograni?nim oblastima susednih država. Ovi programi se sprovode u okviru druge komponente instrumenta IPA – finansijskog instrumenta Unije za podršku pristupanju za period 2007-2013. Od 2004. godine do danas, u Srbiji je finansijski podržano oko 200 projekata. Trenutno se u Republici Srbiji sprovodi osam programa – sa Ma?arskom, Rumunijom, Bugarskom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Jadranski program i program “Jugoisto?na Evropa”. Više o programima Prekograni?ne saradnje možete pro?itati na linku:

http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx