English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Završna konferencija projekta “SA-ŠA”

U Sarajevu je juče održana završna konferencija projekta kojeg finansira EU “Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji – SA-ŠA“ čiji je cilj bio poboljšanje položaja Roma u pograničnom području BiH i Srbije, te razmena iskustava i pronalaženje zajedničkih rešenja za socijalne probleme u ovim zemljama.

U uvodnom delu konferencije prisutnima se obratila pomoćnica gradonačelnika Grada Sarajeva za lokalnu samoupravu i koordinator projekta „SA-ŠA“ Dragana Solaković, PR Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA Sanela Dževlan, koordinator za izgradnju kapaciteta projekta Hilfswerk Austria International u BiH Lejla Brulić i predstavnica Nacionalnog Saveta Romske Nacionalne Manjine – Srbija Sofka Vasiljković, kao i predstavnici partnera koji su učestvovali u realizaciji projekta “SA-ŠA”.

U periodu od 15 mjeseci, u okviru projekta “SA-ŠA” (Sarajevo – Šabac) uspešno su realizirane brojne aktivnosti koje su doprinele povećanju stepena edukacije i informiranosti romske populacije, promociji njihove kulture i tradicije, te razbijanju stereotipa o romskim nacionalnim manjinama. Uspostavljena je i neformalna mreža SA-ŠA koju čine članice iz BiH i Srbije, te bliska saradnja izmedju članova mreže.

Vrednost projekta je 295.134,17 Eura.

Konferencija u SAIzjava za medije na konferenciji u Sarajevu