English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Održani radni sastanci projektnog tima u okviru projekta „SA-ŠA“

U okviru projekta „SA-ŠA – Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji“, koji se implementira u okviru „Programa prekogranična saradnja BiH – Srbija, 09. i 10. aprila održani su radni sastanci projektnog tima u Šapcu, Srbija.

Na sastancima se razgovaralo o dinamičkom planu projekta, provodjenju projektnih aktivnosti, web stranici i regionalnoj konferenciji kao završnoj aktivnosti u okviru projekta „SA-ŠA“.

Pored Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA  partneri koji sudjeluju u realizaciji projekta „SA-ŠA“ su: Grad Sarajevo, kao vode?i partner projekta, Hilfswerk Austria International i Nacionalni savet romske nacionalne zajednice Srbije – regionalna kancelarija Šabac.

sastanci clanica mreze i partnerasastanci clanica mreze i partnera 2