English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Bilten broj 2 – Mladi najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona

Centar za ravnomeran regionalni razvoj – CenTriR i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj objavili su drugo izdanje biltena o dosadašnjoj realizaciji projekta „Mladi-najznačajnija snaga našeg regiona“ koji ove dve organizacije zajednički sprovode zahvaljujući donaciji Evropske unije. Svrha biltena je informisanje javnosti o aktuelnim dogadjajima i aktivnostima na projektu, kao i predstavljanje postignutih rezultata njegovom dosadašnjom realizacijom.

U drugom izdanju biltena možete saznati nešto više o efektivnosti sprovodjenja omladinske politike u lokalnim zajednicama, kao i informacije o edukaciji srednjoškolaca iz 16 opština u Srbiji i BiH u oblasti ljudskih prava, aktivizma mladih i mirnog rešavanja konflikata.

Bilten možete preuzezi na sledećim linkovima : Centar za ravnomeran regionalni razvoj – CenTriR  i  Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj