English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

U Tuzli održana konferencija posvećena kreativnom sektoru i privrednom razvoju na lokalnom nivou

U okviru programa E761 Convergence, koji sprovode Academica/Centar za istraživanje kreativne ekonomije iz Beograda sa bosanskohercegovačkim partnerom OIA iz Sarajeva i organizacijom Forca iz Požege, održana je konferencija „Kreativne tenzije – Kreativne delatnosti i inicijative mladih u razvoju privrede gradova i opština Bosne i Hercegovine i Srbije i njihove društvene kohezije“.

Konferencija je organizovana u Tuzli, od 31. oktobra do 2. novembra 2013. godine, sa više od 150 učesnika, predstavnika lokalnih vlasti i kreativnog sektora, iz 14 gradova Srbije i Bosne i Hercegovine. Program konferencije se sastojao iz uvodnih izlaganja stručnjaka za kreativni sektor i predstavnika lokalnih vlasti, plenarne diskusije u okviru koje je predstavljen i program EU Kreativna Evropa, radionica tj. radnih stolova koje su vodili stručnjaci za razvoj preduzetništva, socijalne mreže, neprofitne modele saradnje, omladinsku politiku, urbani razvoj, a predstavljeni su i donatori koji podržavaju projekte u kreativnom sektoru na regionalnom nivou. 

Konferencija „Kreativne tenzije” se bavila temom odnosa kreativnosti/kulture i lokalnog privrednog razvoja u Srbiji i Bosni i Hercegovini, razmatrajući koje su šanse i prepreke gradova i njihovog kreativnog sektora danas, naročito iz perspektive civilnog sektora, omladinskih inicijativa i novih modela saradnje.

M. Milojević-A. Djerić

Kreativne-Tenzije_visual Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (18) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (17) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (16) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (15) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (14) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (13) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (12) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (11) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (10) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (9) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (8) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (7) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (6) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (5) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (4) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (3) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (2) Konferencija-Kreativnetenzije_Susretanja (1)