English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

NA DRINI ĆUPRIJA

Korisnici projekta: Udruženje “Natan”, Srbija i Hor “Srbadija” iz Bijeljine, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–avgust 2011

 

Cilj projekta

Ojačati prekograničnu interakciju ljudi kroz zajedničke kulturne aktivnosti na polju muzike.

 

Aktivnosti

Gudački orkestar “Kraljevski gudači Svetog Djordja” iz Srbije i Hor “Srbadija” iz BiH su vežbali zajedno, komponovali novu muziku i odganizovali 22 koncerta klasične muzike sa etno elementima: 10 u Srbiji (Irig, Sremska Mitrovica, Bogatić, Šabac, Šid, Loznica, Valjevo, Užice, Prijepolje i Priboj) i 12 u BiH (Brčko, Ugljevik, Tuzla, Fo?a, Zvornik, Doboj, Goražde, Lopare, Sarajevo, Bijeljina dva puta, i Višegrad).

Publika je bila veoma blagonaklona i puna poštovanja u svakom gradu u kome su održani koncerti. Izvodjači su, u pratnji dva člana projektnog tima, proputovali zajedno više od 4000 km i nastupali u 21 gradu. Tokom tog vremena, uprkos razlikama u profesionalnom iskustvu, (profesionalni muzičari na jednoj i amaterski horski pevači na drugoj strani), starosnoj dobi (u rasponu od 18 do 64g.), entičkoj pripadnosti (Bošnjaci, Hrvati, Romi, Srbi) i ličnim interesima, oni su razvili jake veze – kako profesionalne tako i lične. Težište projekta je bilo na kulturnoj raznolikosti. Kulturni program je uključivao promociju kulturnih tradicija obe zemlje koje su onda sublimirane u jedno simbolično muzičko djelo “Drino vodo”, jer je reka Drina prirodna granica i zajedničko dobro Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovo i druga dela su izvodjena širom regiona. Mesto održavanja zadnjeg koncerta je jako naglasilo ovaj koncept, zato što je održan na mostu na Drini u Višegradu koji simbolično povezuje dve kulture. Ulaz na koncerte je bio slobodan, što je obezbedilo šire prisustvo gra?ana i lokalne zajednice. Svi koncerti su snimljeni, a DVD, koji je dostupan i na You Tube, se koristi za promociju projekta nakon njegovog završetka.