English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Poziv na događaje u okviru 1. poziva za dostavlјanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije,  u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije  Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom najavljuje organizaciju sledećih događaja u povodom otvaranja poziva za dostavlјanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina

»

Održana radionica „USPOSTAVLJANJE MODELA REGIONALNOG KONCEPTA I MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE“ kroz projekat Odgovor na vanredne situacija-SADA

U sklopu aktivnosti na implementaciji projekta „Odgovor na vanredne situacije-SADA“ dana 31.08.2017, u opštini Brod je održana radionica na temu „Mentoring za uspostavljanje modela regionalnog koncepta i međuopštinske saradnje“. Radionici su pored članova Tima za implementaciju projekta prisustvovali i g.Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod, g.Romko Papuga, načelnik opštinske uprave Šid i g.Tomislav Janković, predsednik skupštine

»

Završeni građevinski radovi kroz projekat „Zajednička budućnost“

Radovi na svim lokacijama se realizuju u skladu sa predvi?enim planom na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana. Na lokacijama u opštini Krupanj su završene tri buji?ne brane, approved koje su odigrale zna?ajnu ulogu u ublažavanju šteta od skorašnjih poplava. Pogledajte prilog

»

Održan petodnevni kurs za spasioce na vodi u okviru projekta „Zajednička budućnost“

U periodu od 24. do 28 jula 2017. godine, cost u okviru projekta „Joint Future“ održan je petodnevni kurs za spasioce na vodi uz prisustvo predstavnika partnerskih opština Ljubovija, for sale Bratunac, for sale Krupanj i Srebrenica. Po pet u?esnika iz svake opštine poha?alo je obuku koja je obuhvatala ?asove teorijske i prakti?ne nastave, kao

»

Sarajevo – Održana radionica na temu „Priprema predloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020”

U sklopu priprema za 1. poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Prekograni?nog programa Srbija – BiH 2014-2020, page Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH kao operativne strukture Programa i Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat Programa, organizovali su Radionicu za potencijalne aplikante. Radionica za potencijalne aplikante održana je 17-18.05.2017.g.

»

Zatvoren poziv za prijavljivanje učesnika za radionicu za pripremu predloga projekata u Sarajevu

Broj planiranih mesta za radionicu na temu „Priprema predloga projekata za Program prekograni?ne saradnje Srbija –Bosna i Hercegovina 2014-2020” je popunjen. Zainteresovani kojima nije prihva?ena prijava zbog ograni?enog broja mesta, dosage bi?e u prilici da preuzmu materijal sa naše internet stranice http://srb-bih.org nekoliko dana po završetku radionice. Po objavljivanju Poziva za podnošenje predloga projekata SRB-BiH

»

Sarajevo – Radionica na temu „Priprema predloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020”

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije Saveta ministara Bosne i Hercegovine, approved uz tehni?ku podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (ZTS), vas pozivaju da prisustvujete dvodnevnoj radionici na temu „Priprema predloga projekata za Program prekograni?ne saradnje Srbija –Bosna i Hercegovina 2014-2020”. Program

»

Užice – Održana radionica na temu „Priprema predloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020”

U sklopu priprema za 1. poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Prekograni?nog programa Srbija – BiH 2014-2020, illness Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH kao operativne strukture Programa i Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat Programa, pill organizovali su Radionicu za potencijalne aplikante. Radionica za potencijalne aplikante održana je

»

Informativna radionica na temu „Priprema predloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020”

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, viagra buy uz tehni?ku podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (ZTS), doctor vas pozivaju da prisustvujete dvodnevnoj informativnoj radionici na temu „Priprema predloga projekata za Program prekograni?ne saradnje Srbija –Bosna i Hercegovina 2014-2020”

»

Promovisani korisnici grant sredstava iz trećeg poziva u okviru IPA CBC Srbija – BiH

U Hotelu Holiday u Sarajevu danas je održana Ceremonija povodom dodele ugovora za korisnike grant sredstava iz tre?eg poziva u okviru IPA Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2007-2013. Za tre?i poziv za dostavu projektnih priedloga u okviru ovog Programa, viagra order spajanjem finansijskih alokacija za 2012. i 2013. godinu bilo je raspoloživo

»

Javni konkurs za angažovanje osoblja u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

Direkcija za evropske integracije, web kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekograni?ne saradnje u BiH, order u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za slede?e pozicije: • „Project Officer“ sa mestom angažovanja u Tuzli, u Zajedni?kom tehni?kom sekretarijatu Programa – kancelarija (Antenna) Tuzla

»

Otvoren servis za podršku potencijalnim podnosiocima predloga projekata

Poštovani potencijalni podnosioci predloga projekata, obaveštavamo vas da Zajednički tehnički sekretarijat za Programe prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina počinje sa pružanjem podrške potencijalnim podnosiocima predloga projekata u cilju podsticanja pripreme kvalitetnih predloga projekata. Navedena podrška obuhvata pitanja koja se odnose na sledeće oblasti: • buduće javne pozive u okviru navedenih programa; • prihvatljivost

»

Osnovane dve Radne grupe za odbranu od poplava i sistem spašavanja

U okviru realizacije projekta „Odgovor na vanredne situacija-SADA“ osnovane su dve Radne grupe za odbranu od poplava i sistem spašavanja, treatment jedna sa strane BiH – RG 1, approved i jedna sa strane partnera iz R. Srbije – RG 2. Dana 07.12.2016. godine, cure u Br?kom, održan je sastanak ?lanova RG 1 na kojem je

»

Početna konferencija projekta „Zajednička budućnost“

Dana 15.12.2016. godine, try u Ljuboviji je u prisustvu velikog broja uglednih zvanica, information pills predsednika opština, gostiju iz regiona, predstavnika drugih institucija, kao i predstavnika nacionalnih i lokalnih medija, održan Kick-off doga?aj na kojem je predstavljen projekat „Neka Ljubovija, Bratunac, Srebrenica i Krupanj izgrade ZAJEDNI?KU BUDU?NOST za održivi razvoj i prosperitet upravljaju?i svojim rekama

»

Prijave za Petu nacionalnu konferenciju o prekograničnoj saradnji

Obaveštavamo da je po?eo proces prijavljivanja na Petu nacionalnu konferenciju o prekograni?noj saradnji koja ?e se održati u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije u petak, sickness 21. oktobra 2016, this site sa po?etkom u 11.00 ?asova u Centru Sava, Ulica Milentija Popovi?a 9, Beograd. Zainteresovani mogu da se prijave slanjem popunjenog registracionog

»

Konferencija povodom početka projekta „Odgovor na varedne situacije – SADA“

Dana 06.10.2016.godine, recipe sa po?etkom u 12:00 sati, viagra sale u hotelu “Jelena” Br?ko, ul. Bulevar mira 5, održana je konferencija povodom po?etka projekta pod nazivom “Emergency response NOW-ERNOW. Konferenciju je otvorio gradona?elnik Br?ko distrikta BiH dr Anto Domi?. U?esnicima koneferencije su se tako?e obratili g. Uroš Vojnovi?- šef Odjeljenja za javnu bezbjednost, g. Ilija

»

Poziv za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru trećeg Poziva za dostavljanje predloga projekata

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuje poziv za angažovanje ocenjiva?a predloga projekata u okviru tre?eg Poziva za dostavljanje predloga projekata za slede?e programe finansirane kroz komponentu Prekograni?na saradnja (II komponenta) Instrumenta EU za pretpristupnu pomo? (IPA). • Prekograni?ni program Hrvatska – Srbija • Prekograni?ni program Srbija – Bosna i Hercegovina • Prekograni?ni program

»

Proglašen pobednik foto konkursa „Umetnost ulice bez granice“

Katarina Milošević pobednica je javnog foto konkursa povodom Dana evropske saradnje, u organizaciji Kancelarije za evropske integracije. Kampanju “Umetnost ulice bez granice“, u okviru koje je raspisan konkurs, Kancelarija je započela povodom Dana evropske saradnje i obeležavanja 25 godina postojanja Programa evropske teritorijalne saradnje. Konkurs je imao za temu fotografisanje ulične umetnosti (grafiti, murali, ulični

»

Foto konkurs 2015 „Umetnost ulice bez granice“

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije otvara foto konkurs pod nazivom „Umetnost ulice bez granice“. Ovaj konkurs ima za temu fotografisanje uli?ne umetnosti (grafiti, information pills murali, hospital uli?ni plesa?i i muzi?ari, viagra 100mg cirkuski umetnici, pantomimi?ari, fakiri, itd) u razli?itim gradovima Srbije ili neke od susednih zemalja koje su obuhva?ene programima Prekograni?ne saradnje (Ma?arska,

»

Edukacijom, podrškom i ekonomskim osnaženjem do jačanja i razvoja sela

Revitalizacija i razvoj ruralnih oblasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini jedan je od osnovnih ciljeva projekta „Ja?anje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, case koji smo realizovali u okviru Drugog poziva prekograni?ne saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, a koji je finansiran od strane EU, iz predpristupnih IPA fondova i sufinansiran od strane Caritasa

»

Zatvoren 3. poziv za dostavlјanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina

20.07.2015 godine zatvoren je 3. poziv za dostavl?anje predloga projekata u okviru Prekograni?nog programa Srbija – Bosna i Hercegovina.

»

Objavljeni odgovori na često postavljena pitanja

Odgovori na pitanja postavljena elektronskom poštom i usmeno tokom informativnih dana a u vezi sa 3 pozivom za podnošenje projekata su objavljena. Možete ih preuzeti ovde:  

»

Održana poslednja peta informativna sesija u Brčkom

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, physician u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao Petu informativnu sesiju u Br?kom u Grand hotelu Posavina pred 82 prisutna. Prisutnima je predstavljeno

»

Održana četvrta informativna sesija u Šapcu

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, viagra u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao ?etvrtu informativnu sesiju u Šapcu u hotelu Sloboda pred oko 50 prisutnih. Prisutnima je predstavljeno

»

Održana treća informativna sesija u Srebrenici

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, order u saradnji s ugovornim telima, this Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao Tre?u informativnu sesiju u Srebrenici u Kulturnom centru pred oko 50 prisutnih. Prisutnima je

»

Održana druga informativna sesija u Valjevu

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, cheap u saradnji s ugovornim telima, and Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao Drugu informativnu sesiju u Valjevu u sali Skupštine opštine pred oko 50 prisutnih. Prisutnima

»

Održana prva informativna sesija u Beogradu

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, erectile u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao prvu informativnu sesiju u Beogradu u Domu omladine pred više od 50 prisutnih, Prisutnima je

»

Svečana konferencija povodom objavljivanja Trećeg poziva za prikupljanje projektnih predloga

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije  u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine uz podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata, page organizovala je 29.04.2015. u Beogradu, medical u Domu omladine  sve?anu konferenciju povodom objavljivanja  3. poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Prekograni?nog programa Srbija – Bosna i Hercegovina kroz Instrument za pretpristupnu

»

Održan edukativni trening o radnoj inkluziji

Radna inkluzija osoba sa mentalnim smetnjama bila je tema trodnevnog edukativnog treninga održanog od 24. do 26. aprila u hotelu “Grand” u Valjevu, information pills koji je predstavljao jednu od završnih aktivnosti projekta “UPSTREAM 2” (Unapre?enje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – drugi deo), pill koji kofinansira Evropska unija iz IPA predpristupnih fondova za

»

Informativni dani za 3. poziv za prijavu projektnih predloga – najava i prijava

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, sildenafil u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine, poziva vas da u?estvujete na informativnim danima za Tre?i poziv za podnošenje projektnih predloga u okviru Prekograni?nog

»