English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Održana treća informativna sesija u Srebrenici

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, order u saradnji s ugovornim telima, this Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao Tre?u informativnu sesiju u Srebrenici u Kulturnom centru pred oko 50 prisutnih.

Prisutnima je predstavljeno nekoliko prezentacija u vezi sa 3. Pozivom i to:

.

Smernice za aplikante – specifi?nosti III poziva

Aplikacioni paket – dokumentacija koju treba popuniti

Aplikacioni paket – Priprema aplikacije

Procedura ocenjivanja aplikacija

Posle celokupne prezentacije, order u?esnicima je bilo dozvoljeno da postave uopštena pitanja i dobiju odgovor.

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat poziva potencijalne aplikante koji nisu bili u Srebrenici da do?u na ostale dve info sesije:  08.05.2015. u Šapcu i 12.05.2015. u Br?kom

Više informacija možete na?i ovde

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????