English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Miroljubu Nikoliću, direktoru Caritas-a Šabac uručena Aprilska nagrada grada Šapca

Na Sve?anoj akademiji koja je, decease povodom Dana grada, sildenafil održana na šaba?kom gradskom trgu, sickness gradona?elnik Šapca Nebojša Zelenovi?, uru?io je priznanje „Klju?evi grada“ dobitnicima Aprilske nagrade. Najviša gradska priznanja dodeljena su u tri kategorije, a me?u dobitnicima je Miroljub Nikoli?, direktor kancelarije Caritas-a Šabac. On je priznanje dobio u kategoriji razvoj sela, poljoprivrede i mesnih zajednica kao središta odlu?ivanja o poboljšanju uslova života i rada, a za sveukupni doprinos razvoju lokalne zajednice, posebno za projekte realizovane na saniranju posledica poplava na seoskom podru?ju Šapca tokom 2014. godine.

 

– Velika ?ast mi je što sam gra?anin Grada koji je u prioritete svoje politike uvrstio socijalnu i zdravstvenu zaštitu, oblasti u kojima nije mogu?e posti?i veliki uspeh i gde uvek nedostaje novca. Ovo priznanje delim sa svim kolegama i svim volonterima šaba?ke kancelarije Caritas-a. Ovo priznanje delim i sa svim prijateljima i ljudima dobre volje zahvaljuju?i ?ijoj pomo?i smo mi u prilici da pomažemo drugima. Naša misija je delotvorna onda kada je od koristi zajednici, a mi se trudimo da na razli?ite na?ine doprinesemo njenom razvoju i prepoznamo njene potrebe. Svoje mesto u zajednici gradimo na poverenju, veruju?i da je ono dobar temelj svake saradnje. Uveren sam da posve?enost svih ljudi koji u Caritasu rade, naših volontera bez kojih Caritasa nema, kao i velika podrška koju dobijamo od prijatelja i partnera, pre svega mreže Caritas-a, ali i mnogih drugih, mogu doprineti još kvalitetnijem životu naše zajednice, zato je ova nagrada podstrek za poslove koji su tek pred nama – rekao je Miroljub Nikoli?, direktor kancelarije Caritas-a Šabac, dobitnik Aprilske nagrade Šapca.

 

U preostale dve kategorije nagrade su pripale Rukometnom klubu „Metaloplastika“ u kategoriji ukupan razvoj i promocija grada i novinarki Olji Be?kovi? za razvoj demokratskih vrednosti i poštovanje ljudskih prava i sloboda.

 

Komisija za dodelu Aprilskih nagrada u obrazloženju o dodeli nagrade istakla je zna?aj pomo?i koju je tokom prošle godine stanovništvu ugroženom poplavama uru?ila kancelarija Caritas-a Šabac, predvo?ena Miroljubom Nikoli?em. Komisija je istakla veliki zna?aj brojnih aktivnosti Caritas-a Šabac, naglašavaju?i važnost projekata Pomo? u ku?i, Dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama i Ja?anje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama.ž

5 4 3 2 1 9 8 7 6