English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Informativni dani za 3. poziv za prijavu projektnih predloga – najava i prijava

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, sildenafil u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine, poziva vas da u?estvujete na informativnim danima za Tre?i poziv za podnošenje projektnih predloga u okviru Prekograni?nog programa Srbija- BiH 2007 – 2013 koji ?e održati po slede?em rasporedu:

.

.

Datum Vreme Mesto Adresa Dnevni red
29. 4. 2015 13:00-16:30 Beograd SRB Dom omladine Beograda, Makedonska 22/IV Dnevni red – Beograd
30. 4. 2015 10:30-14:00 Valjevo SRB Sala skupštine opštine Valjevo ??????????? 64 Dnevni red – Valjevo
5. 5. 2015 11:00-14:30 Srebrenica BiH Kulturni centar, Srebreni?kog odreda bb Dnevni red – Srebrenica
8. 5. 2015 10:30-14:00 Šabac SRB Hotel Sloboda, Trg Šaba?kih žrtava bb Dnevni red  – Šabac
12. 5. 2015 11:00-14:30 Br?ko Distrikt BiH Grand hotel Posavina, Trg Mladih 4 Dnevni red  -Br?ko Distrikt

Da bi ste se prijavili molimo vas da popunite obrazac sa programskog web site-a tako što ?ete izabrati samo jednu lokaciju i poslati ga na e-mail imarkovic@seio.gov.rs

Registracioni formular možete na?i ovde.