English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Otvoren 3. poziv za dostavlјanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina

Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine objavl?uju poziv za dostavl?anje predloga projekata u okviru Prekograni?nog programa Srbija – Bosna i Hercegovina. Poziv ?e biti otvoren do 20. 07. 2015. godine. Svi neophodni dokumenti (Uputstva za aplikante, medical Aplikacioni formular sa aneksima kao i ostali relevantni dokumenti) se mogu preuzeti ovde kao i na slede?im stranicama: www.evropa.gov.rs, www.dei.gov.ba i https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1416394618597&do=publi.welcome&PAGE=1&NBPUBLILIST=15&ORDERBYAD

Informacija o ovom pozivu je tako?e objavl?ena 20. 04. 2015. u dnevnim novinama: „Politika” u Srbiji i “Dnevni avaz“, “Glas Srpske“ i “Dnevni list“ u Bosni i Hercegovini. Operativne strukture i Delegacije Evropske unije pozivaju potencijalne aplikante na informativne sesije koje ?e biti organizovane prema slede?em rasporedu

Da bi ste se prijavili na informativne sesije molimo vas da popunite registracioni obrazac sa programskog  web site-a tako što ?ete izabrati samo jednu lokaciju i poslati ga na e-mail imarkovic@seio.gov.rs