English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Završetak projekta

Realizacijom 14. sastanka Projektnog tima iz Užica i eksternom monitoring posetom, krajem aprila meseca, formalno je završen projekat „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli“. Tokom 15 meseci trajanja, sprovedeno je više različitih vrsta aktivnosti, medju kojima se izdvajaju edukativne i one tehničkog karaktera. Edukativne su bile usmerene na učenike, zaposlene u školama i širu lokalnu zajednicu, dok su tehničke bile okrenute ka komunalnim preduzećima i samim školama u dva grada.

Kroz projekat smo podigli nivo znanja i svesti o mogućnostima primarne selekcije medju 10.000 užičkih djaka i blizu 1.000 školskih radnika. Zatim smo postavili sistem primarne selekcije sa ukupno 270 kanti za odvojeno sakupljanje otpada i 14 kontejnera za njegovo privremeno skladištenje do trenutka odvoza sa specijalnim vozilom – kamionom autopodizačem, koji je takodje nabavljen kroz ovaj projekat.

Na kraju, ostvarili smo nekoliko raznorodnih rezultata, koji se mogu podeliti u one finansijski merljive i one koji to svakako nisu. Blizu 25 t prikupljenih sirovina (58%-PET ambalaža, 25%-papir i karton, 15%-tetrapak i 2%-aluminijumske konzerve) i skoro 1.000 m³ ušte?enog deponijskog prostora, spadaju u one rezultate koji se mogu finansijski kvantifikovati. Sa druge strane, čitave generacije mladih sugradjana naučenih da drugačije tretiraju upotrebljene materijale predstavljaju kapital za buduća vremena i u finansijskom smislu su neprocenjive. Na svima nama je da taj kapital umnožimo i adekvatno iskoristimo, prilikom koncipiranja novih načina upravljanja otpadom u gradu.

Projektni tim zahvaljuje svima koji su doprineli adekvatnoj realizaciji ovog projekta, iskreno verujući da će njegovi rezultati ostati još dugo na upotrebu i ponos ovog grada i njegovih stanovnika. Za to vreme, nastojaćemo da projekte sličnog karaktera realizujemo i u narednom periodu, kako bi proces primarne selekcije otpada zaživeo u potpunosti i bez rezerve.

???????????????????????????????