English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Dvodnevni trening za pčelare

Standardizacija meda i pčelinjih proizvoda je jedno od najzančajnijih tema koje su obradjene kroz slijedeća predavanja:

– Propisi u oblasti kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda,

– Ekološki principi u proizvodnji meda

– Bolesti pčela i pčelinjeg legla sa osvrtom na američku Trulež.

Predavanje je održala doc. dr. Behija Dukić, sa Veterinarskog fakulteta iz Sarajeva,  23. i 24.04.2014.g.  u hotelu „Behar“ u Goraždu. Na seminaru je učestvovalo 30 predstavnika udruženja pčelara iz Goražda i Prijepolja.