English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

CenTriR objavio analizu o sprovođenju omladinskih politika u opštinama/gradovima Republike Srbije, koje se nalaze u pograničnom regionu sa Bosnom i Hercegovinom

Kao deo šireg istraživanja sprovedenog na projektu „Mladi-najznačajnija pokretaččka snaga našeg regiona“, koji finansira Evropska unija, CenTriR je objavio opsežnu analizu koja otkriva različite aspekte sprovodjenja omladinskih politika u opštinama/gradovima koji se nalaze u srpskom delu prekograničnog regiona Srbija–Bosna i Hercegovina. Najvažniji deo analize predstavljaju rezultati istraživanja o funkcionisanju kancelarija za mlade u osam opština/gradova iz pomenutog regiona – Sremske Mitrovice, Indjije, Stare Pazove, Rume, Prijepolja, Nove Varoši, Užica i Čajetine, te sprovodjenju lokalnih Akcionih planova za mlade u ovim lokalnim zajednicama. Da bi se dobio sveobuhvatan uvid u dosadašnje rezultate sprovodjenja omladinske politike u pomenutim opštinama, u poslednjem delu publikacije su predstavljeni nalazi anketiranja 544 srednjoškolca, iz istih lokalnih samouprava, o tome kako procenjuju rad lokalnih tela u rešavanju problema mladih.

Projekat „Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“ CenTriR zajednički realizuje sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj kroz IPA program Prekogranična saradnja Srbija-Bosna i Hercegovina.

Analizu možete preuzeti OVDE