English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Održan sastanak projektnih partnera u Beogradu

Sastanak projektnih partnera – Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centra za ravnomerni regionalni razvoj, održan je 18. februara 2014. godine u Beogradu. Tokom sastanka predstavnici partnerskih organizacija razgovarali su o ostvarenim rezultatima u okviru projekta „Mladi – najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“.

Sastanak u Beogradu, je bio prilika da se razgovara o zaduženjima i obavezama partnera u organizaciji predstojećeg seminara za mlade na Zlatiboru, realizaciji lokalnih akcionih planova, te organizaciji omladinske prekogranične konferencije krajem maja 2014. godine u Užicu.