English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Uspešno započeta edukacija roditelja u Rumi

U Rumi, 19. 02. 2014. godine, u Predškolskoj Ustanovi „Poletarac“ uspešno započeta edukacija namenjena roditeljima predškolaca. Prezentacija je prema planu počela u 17h. Prisutni roditelji su pokazali zainteresovanost i inicijativu da se zajednički što bolje organizuje predstojeće istraživanje predvidjeno projektom. Nakon toga posećena je Osnovna Škola „Dušan Jerković“, u kojoj je u saradnji sa direktorom g. Lazom Milićevićem, takodje veoma uspešno, realizovana edukacija roditelja dece mladješkolskog uzrasta, sa početkom u 18:30 časova. Nakon završene prezentacije, imali smo prilike da porazgovaramo pojedinačno o nekim aktuelnim problemima kod dece sa posebno zaineresovanim roditeljima sa kojima je razgovarala članica istraživačkog tima, lekar specijalista doc. dr Snežana Tomašević Todorović, kao i sa predstavnicima lokalne Sremske Televizije koji su propratili ovaj dogadjaj.

19 02 Prezentacija u Rumi