English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

PODRŠKA RAZVOJU RURALNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA NA PLANINAMA RAJAC I VRANICA

Korisnici projekta: Udruženje Seoski turizam Srbije Ljig, Srbija i Caritas International Belgium, Bosna i Hercegovina

 

 

Trajanje projekta: mart 2011–mart 2013

Partneri: Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Opština Kreševo, Caritas Srbija i Crna Gora i Turisti?ka organizacija Ljig

 

 

Cilj projekta

Cilj projekta je revitalizirati ruralnu ekonomiju podrškom profesionalnom razvoju u ruralnom turizmu Srbije i Bosne i Hercegovine i regionalnoj razmeni.

Aktivnosti

Spisak aktivnosti uključuje: institucionalnu podršku ruralnom turizmu omogućavanjem ruralnim turističkim organizacijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini da pristupe stručnim evropskim institucijama; razvoj ruralnih turističkih destinacija uz diverzifikaciju turističke ponude, kao što je obeležavanje pješačkih i biciklističkih staza, predlaganje novih itinerera u pograničnoj oblasti, instaliranje zida za penjanje i paraglajding platforme, opremanje igrališta i renoviranje spomenika ruralne kulture; izgradnju kapaciteta ciljnih grupa kroz treninge i radionice u upravljanju B&B objektima i eko turizmu; promotivne i aktivnosti vidljivosti zajedno sa unapredjenjem dva nacionalna web site-a o ruralnom turizmu, izrada vizitorskih brošura i karti za turiste, kao i drugih relevantnih materijala.

Razvoj turizma u malim selima Centralne Bosne i Hercegovine i Srbije ima potencijal za povećanje prihoda, zapošljavanje i povećanje diverzifikacije ruralne ekonomije koja je bazirana na poljoprivredi. Saradnjom sa nacionalnim akterima i stvaranjem nacionalnih web platformi, naša ideja je da osiguramo uticaj koji će prevazilaziti striktno odredjena granična područja i pomoći dvema zamljama da kapitaliziraju svoje ru ralne turističke resurse. Aktivnosti su uglavnom bazirane na transferu znanja i izgradnji profesionalnih i poslovnih veza, a promjenjena metodologija je uglavnom bazirana na “pristupu zajednici” koji uključuje sve glavne aktere u ovom području da bi se osigurala održivost svih rezultata projekta.

www.vranicarajac.wordpress.com