English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Poseta delegacije RPK Valjevo Agenciji za bezbednost hrane u Mostaru

U okviru projekta Region bezbedne hrane, koji u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina kofinansira EU, realizovana je studijaska posjeta Agenciji za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru. U sastavu delegacije bili su predstavnici 20 firmi sa područja Regionalne privredne komore Valjevo i 15 firmi sa područja Područne privredne komore Bijeljina, učesnika realizovanih obuka za bezbednost hrane. Osnovni cilje posete bio je razmena najboljih praksi, znanja i iskustva izmedju proizvodjača, preradjivača, prometnika i potrošača hrane.
Članovi delegacije, imali su priliku da se upoznaju sa radom i nadležnostima Agencije za bezbednost hrane Bosne i Hercegovine, da iz prve ruke čuju iskustva implementacije i primene propisa u oblasati bezbednosti hrane na prekograničnom tržištu.

Predstavnici bosanskih preduzeća doći će u uzvratnu posetu Valjevu, 25. i 26. novembra kada će imati priliku da se upoznaju sa iskustvima srpskih preduzeća, primera dobre prakse u sprovodjenju principa bezbedne proizvodnje i distribucije hrane.

Link