Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao prvu informativnu sesiju u Beogradu u Domu omladine pred više od 50 prisutnih,

Prisutnima je predstavljeno nekoliko prezentacija u vezi sa 3. Pozivom i to:

Smernice za aplikante – specifičnosti III poziva

Aplikacioni paket – dokumentacija koju treba popuniti

Aplikacioni paket – Priprema aplikacije

Procedura ocenjivanja aplikacija

Posle celokupne prezentacije, učesnicima je bilo dozvoljeno da postave uopštena pitanja i dobiju odgovor.

Zajednički tehnički sekretarijat poziva potencijalne aplikante koji nisu bili u Beogradu da dodju na ostala četri info sesije: 30.04.2015. u Valjevu, 05.05.2015. u Srebrenicu, 08.05.2015. u Šapcu i 12.05.2015. u Brčkom

Više informacija možete naći ovde

20150429_140618 20150429_140558DSCF1854 DSCF1875 DSCF1872 DSCF1869 DSCF1868 DSCF1866 DSCF1861 DSCF1860 DSCF1859 DSCF1858 DSCF185720150429_140731