25. juna organizovan je EU zeleni dan u Užicu u okviru kampanje zaštite životne sredine ‘’Pogledaj oko sebe’’ koju sprovodi Ministrarstvo za Evropske integracije i Delegacija evropske unije u Republici Srbiji zajedno sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Užice je prvi grad u kome je organizovan jednodnevni obilazak postrojenja izgrađenih uz podršku Evropske unije. Tom prilikom predstavljljeni su i projekti finansirani od strane EU kroz Programe Prekogranične saradnjnje Srbija–Bosna i Hercegovina i Srbija Crna Gora.

Delegaciju Evropske unije predstavljljao je ambasador Sem Fabrici, Ministarstvo za Evropske Integracije ministarka Jadranka Joksimović, a Ministarstvo za zaštitu životne sredine državni sekretar Dragan Jeremić. Oni su tokom dana posetili Regionalnu deponiju ‘’Duboko’’,koja je bila korisnik sredstava EU tokom realizacije projekta ’’Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli’’. Projekat je finasiran u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija–Bosna i Hercegovina 2007-2013.

’’Sa posebnim razlogom izbrali smo Užice da krenemo u kampanju po Srbiji, hteli smo da obiđemo velike gradove. Odlučili smo da Užice bude prvi grad, jer je ovde 2011. godine počela sa radom prva Regionalna deponija čvrstog otpada. U proteklih 19 godina Evropska unija je donirala u Srbiji više od 400 miliona evra u projekte zaštite životne sredine.’’,izjavio je Sem Febrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji. Istakao je značaj ove deponije, koja pokriva 9 opština i na godišnjem nivou skupi oko 80,000 tona smeća.

Ministarka Jadranka Joksimović zahvalila se svima koji su podržali kampanju, naglasivši da je razvoj Regionalne deponije ”Duboko” započet sredstvima Evropske unije i da je grad Užice prepoznao važnost pri marne separacije otpada u koju će biti uloženo 6 milona evra od strane Evropske unije u narednom periodu. Takođe, naglasila je da Srbija godišnje koristi 200 miliona evra bespovratnih sredstava Evropske unije. U četvrtak u Briselu se otvara poglavlje 9, a biće potpisana i pretpristupna pomoć IPA 2018 u iznosu od 179 miliona evra, od čega 62 miliona evra namenjeno za prečišćavanje otpadnih voda.

U nastavku događaja sledio je obilazak Ženskog centra u Užicu, koji prestavlja jedinstveni inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila. Takođe, Ženski centar bio je korisnik sredstava EU tokom realizacije projekta ‘’Reciklažom tekstila do održivih rešenja’’, koji se finasirao u okviru Programa prekogranične saradnjnje Srbija–Crna Gora 2007-2013. Šef Delegacije Evropske unije, Sem Fabricio istakao je da ovaj projekat treba kopirati kao jedinstveni koncept.

RRA Zlatiobr bila je domaćin panel diskusije, tokom koje su predstavljeni uspešni ekološki projekti sprovedeni u okviru zaštite životne sredine. Projekti prekograniče saradnje navedeni su kao primeri dobre prakse. U panel diskusiji učestvovali su predstavnici Ministarstava, Predstavnik Delegacije EU i predstavnici lokalnih vlasti. Antoan Avinjon, projektni menaddžer Delegacije Evropske unije, naglasio je značaj pripreme nacionalne strategije, na kojoj zajedničkim naporima rade Delegacija Evropske unije i Ministarstvo zaštite životne sredine.

Jednodnevni obilazak završen je prezentovanjem rezultata projekta Neolife u Narodnom muzeju, koji se realizuje u okviru IPA Programa prekogranične saradnjnje Srbija–Bosna i Hercegovina. 2014-2020.

Kampanja “Pogledajte oko sebe” ima za cilj da poboljša svijest građana o značaju zaštite životne sredine i nastavi da posjeti druge velike gradove Srbije.