Ministarstvo evropskih integracija Vlade Republike Srbije, kao ugovorno tijelo, objavljuje konkurs za angažovanje ocjenjivača prijedloga projekata u okviru Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

Kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema;
  • Odlično poznavanje engleskog jezika kao i lokalnih jezika;
  • Poznavanje rada na računaru;
  • Dobre analitičke i vještine prezentovanja na papiru;
  • Spremnost za putovanja u susjedne zemlje, po potrebi.

Opšte radno iskustvo:

 • Minimalno 5 godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo:

 • Minimalno 3 godine relevantnog radnog iskustva vezanog za programe/projekte finansirane od strane EU;
  • Minimalno 2 godine radnog iskustva u relevantnim sektorima vezanim za tematske prioritete i specifične ciljeve pomenutog Poziva;
  • Prethodno iskustvo u ocjenjivanju prijedloga projekata/programa finasiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana kao i poziva povezanih sa pomenutim pozivom će biti smatrano kao prednost;
  • Poznavnje IPA programa prekogranične saradnje u zemljama Zapadnog Balkana će, takođe, biti smatrano kao prednost.

Cilj ovog konkursa je sastavljanje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno tijelo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove da učestvuju na praktičnim vježbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspješnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocjenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje prijedloga projekata (reference: EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi)“.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sljedeću naznaku: „Konkurs – referentni broj: EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi”.
Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do ponedeljka 4.12.2017. godine, do 15 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno tijelo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vježbi i razgovoru.