English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Kontakt

Zajednički tehnički sekretarijat

office@srb-bih.org
Telefon: 00 381 (0) 31 512 394
Nemanjina 52
31 000 Užice

Vladislav Vlajić
vladislav.vlajic@srb-bih.org
Task Menadžer
Telefon: 00 381 (0) 31 31 00 263

Vladimir Petrović
vpetrovic@seio.gov.rs
Task Menadžer
Telefon: 00 381 (0) 31 31 00 263

Irena Marković
imarkovic@seio.gov.rs
Službenik za poslove administracije, logistike i informisanja
Telefon: 00 381 (0) 31 512 394

Antena Tuzla

Danijela Konjić
danijela.konjic@srb-bih.org
Task Menadžer – Antenna Tuzla

Telefon: 00387 (0)35 257 365
Turalibegova bb, TC Pasaž
75000 Tuzla

Kontakt