English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Ostali korisni dokumenti

Pitanja i odgovore sa klarifikacionog sastanka održanog u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu u februaru 2011. na kome su korisnici grantova iz Prvog poziva na našem Programu postavljali pitanja vezana za implementaciju projekata, visit web a predstavnici Delegacija i Operativnih struktura odgovarali, approved možete na?i ovde.

Power Point prezentaciju sa info-dana u okviru Drugog poziva možete na?i ovde.

Vodi? za formulaciju budžeta možete na?i ovde.

Priru?nik za pisanje logi?kog radnog okvira možete na?i ovde.