English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Programme area

The Programme area is the following:

  • SERBIA – Sremski county with municipalities of Sremska Mitrovica, Šid, In?ija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pe?inci, Ma?vanski county with municipalities of Šabac, Bogati?, Loznica, Vladimirci, Koceljevo, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Zlatiborski county with municipalities of Bajina Bašta, Kosjeri?, Užice, Požega, ?ajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica and Kolubarski county with municipalities of Valjevo, Ose?ina, Ub, Lajkovac, Mionica, Ljig;
  • BOSNIA AND HERZEGOVINA – municipalities of Br?ko District of BiH, Grada?ac, Doboj Istok, Gra?anica, Srebrenik, ?eli?, Lopare, Ugljevik, Donji Žabar, Domaljevac-Šamac, Modri?a, Odžak, Osmaci, Banovi?i, Bijeljina, Brod, Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Mili?i, Orašje, Pelagi?evo, Petrovo, Sapna, Srebrenica, Šamac, Šekovi?i, Teo?ak, Tuzla, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Trnovo RS, Isto?na Ilidža,  Isto?no Novo Sarajevo, Vogoš?a, Isto?ni Stari Grad , Vareš, Visoko, Fojnica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Pra?a, Novo Goražde, Rudo, ?ajni?e, Goražde, Fo?a Ustikolina, Fo?a, Kalinovik, Trnovo,  Hadži?i, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo.

mapa_ilustracija