English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Teritorija obuhvaćena Programom

Pograni?no podru?je obuhva?eno Programom prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina sastoji se od:

  • SRBIJA – Sremskog okruga sa opštinama Sremska Mitrovica, pills Šid, order In?ija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pe?inci, Ma?vanskog okruga sa opštinama Šabac, Bogati?, Loznica, Vladimirci, Koceljevo, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija,Zlatiborskog okruga sa opštinama Bajina Bašta, Kosjeri?, Užice, Požega, ?ajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica i Kolubarskog okrugasa opštinama Valjevo, Ose?ina, Ub, Lajkovac, Mionica, Ljig.
  • BiH – opštine: Br?ko Distrikt, Grada?ac, Doboj Istok, Gra?anica, Srebrenik, ?eli?, Lopare, Ugljevik, Donji Žabar, Domaljevac-Šamac, Modri?a, Odžak, Osmaci, Banovi?i, Bijeljina, Brod, Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Mili?i, Orašje, Pelagi?evo, Petrovo, Sapna, Srebrenica, Šamac, Šekovi?i, Teo?ak, Tuzla, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Trnovo RS, Isto?na Ilidža,  Isto?no Novo Sarajevo, Vogoš?a, Isto?ni Stari Grad , Vareš, Visoko, Fojnica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Pra?a, Novo Goražde, Rudo, ?ajni?e, Goražde, Fo?a Ustikolina, Fo?a, Kalinovik, Trnovo,  Hadži?i, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo.

mapa_ilustracija