English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Promnotivno-edukativni spot “Može svako, jer je lako”

U okviru promotivno-edukativnih aktivnosti Projekta, završena je izrada video spota koji ima za cilj da promoviše primarnu selekciju otpada u školama dva grada. Namjera autora ovog materijala bila je da učenicima, ali i široj društvenoj zajednici približi proces primarne selekcije otpada, objasni njegovu neophodnost i uvjeri ih da za njegovu primenu nije potrebno ništa drugo do dobra volja i pozitivan stav.

Spot će se kontinuirano emitovati na lokalnim i regionalnim televizijama u Užicu i Tuzli u toku trajanja projekta, dok će se ostali video sadržaji koji prate projektne aktivnosti, pripremati i emitovati sukcesivno.

Spot možete pogledati na linku.

62 spot