English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Sažetak projekta

Naziv projekta : Bijeljina I Bogatić zajedno na putu energetske održivosti kroz pove?anje energetske efikasnosti i promocije obnovljivih izvora energije

Web site

148 signature71

Mera:  1.1./ Ekologija

Budžet: SRB € 262,948.74 & BIH € 317,529.25                        Total € 580,477.99

Korisnici:  

Korisnik 1 – Grad Bijeljina, BiH

Korisnik 2 – Opština Bogatić, Srbija

Partneri:

Partner korisnika 1  – n/a

Partneri korisnika 2 – Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing, Austria

Trajanje projekta: 18 meseci

Opšti ciljevi:

1.Doprineti očuvanju visokog kvaliteta čovjekove sredine u regionu Bijeljina-Bogatić koristeći OIE (Obnovljive izvore energije) i podižući energetsku efikasnost

2. Poboljšati konkurentnost lokalnih ekonomija stvaranjem uslova za korištenje OIE.

Projekat doprinosi optimalnom i sigurnom snabdijevanju energijom Opština Bogatić i Bijeljina; poboljšanjem nivoa usluga koje Opštine pružaju svojim gradjanima i privredi, smanjenjem potrošnje energije u privatnom i privrednom sektoru, smanjenjem potrošnje energije i troškova energije u javnim ustanovama.  Završetkom ovog projekta stvorit će se uslovi za investiciju od minimalno 10 mil. EURO u obnovljive izvore energije i stvori će se 200 novih radnih mjesta do 2017 godine. Potencijal biomase u dvije opštine je pogodan za investicije od 130 mil. EURO u ekektrane na bio masu. Ovaj projekat će doprinijeti korištenju 3% od tog potencijala i to može kreirati 200 radnih mjesta. Projekat stvara osnovu za smanjenje emisije CO2, koja može biti smanjena za 20% do 2020g.

Specifični cilj:

Podizanje svijesti i izgradnja lokalnih kapaciteta u Opštinama Bijeljina i Bogatić radi podizanja energetske efikasnosti i razvijanja održivog koncepta  korištenja obnovljivih izvora energije.

Planirani rezultati:

 1. Planovi energetskog razvoja, kao i studije opravdanosti za korištenje OIE za Opštine Bijeljina i Bogatić  izradjeni i usvojeni
 2. 290  predstavnika lokalnih administracija, učenici i farmeri obučeni da zadovolje standarde  Gusing modela dobre prakse u korištenju OIE i energetske efikasnosti
 3. Podignut nivo svijesti gradjana Bijeljine i Bogatića o važnosti korištenja OIE i energetske efikasnosti
 4. Korištenje OIE i energetska efikasnost  demonstrirana instaliranjem solarnog punjača telefona i rekonstrukcijom zgrade osnovne škole.
 5. Uspiješno izveden projekat

Glavne aktivnosti

 1. Izrada Planova energetskog razvoja, za Opštine Bijeljina i Bogatić
 2. Izrada studije opravdanosti za proizvodnju električne i termalne energije iz bio mase za Opštine Bogatić i Bijeljina
 3. Izrada studije opravdanosti za korištenje solarne energije u Opštinama Bijeljina i Bogatić
 4. Obuka i studijska putovanja
 5. Promotivna kampanja
 6. Pilot akcija u području korištenja OIE – Nabavka i ugradnja  “Strawberry Tree”- javnog solarnog punjača telefona
 7. Rekonstrukcija Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Bijeljini
 8. Upravljanje projektom