English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Užice – Održana radionica na temu „Priprema predloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020”

U sklopu priprema za 1. poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Prekograni?nog programa Srbija – BiH 2014-2020, illness Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH kao operativne strukture Programa i Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat Programa, pill organizovali su Radionicu za potencijalne aplikante.

Radionica za potencijalne aplikante održana je 19-20.04.2017.g. u Užicu, sickness uz prisustvo 60 potencijalnih aplikanata – predstavnika razli?itih institucija, agencija, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica iz Srbije i BiH.

U?esnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim pravilima vezanim za Prekograni?ni program ali i izradom matrice logi?kog okvira u kontekstu programa prekograni?ne saradnje i njenom vezom sa aplikacionim formularom, upravljanja finansijama, iskazivanje prihvatljivih troškova u standardnom budžetskom obrascu, kao i na?ini evaluacije projekta

Prezentaciju sa radionice možete preuzeti ovde.

IMG_2277

IMG_2275

IMG_2273

IMG_2267

IMG_2266

IMG_2265

IMG_2261

IMG_2260

IMG_2259

IMG_2258

IMG_2284

IMG_2283

IMG_2281